Koopovereenkomsten onroerende zaken

De aankoop van een eigen huis is een spannend proces. De financiering moet worden geregeld en de maximale hoogte van de vaste lasten moet worden bepaald. Is het betreffende huis een goede aankoop voor de langere termijn? Op basis van uw persoonlijke wensen en situatie zullen er meerdere keuzes gemaakt moeten worden; bijvoorbeeld nieuwbouw of bestaande bouw, wel of geen tuin, of er verbouwd moet worden en zo ja hoe dit te financieren.

Bij de aankoop van onroerende zaken komen ook veel juridische aspecten kijken. U gaat bij het tekenen van de koopovereenkomst verplichtingen aan die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wat zijn uw rechten en plichten? Wie draagt welke risico’s? Hoe wordt de financiering geregeld?

Leveringsakte

Zowel koper als verkoper hebben rechten en plichten. Zorg dat u goed op de hoogte bent en laat u adviseren door Roes en De Vries Notarissen, desgewenst vóór het tekenen van de koopovereenkomst. Dat voorkomt aanzienlijke financiële schade en teleurstellingen.

Voordat u bij de notaris aan tafel zit voor de ondertekening van de leveringsakte, heeft de notaris al veel werk voor u verricht. Hij stroomlijnt en waarborgt een goede financiële afwikkeling.

Daarnaast doet de notaris onderzoek of verkoper bevoegd is om dit object te verkopen. Ook onderzoekt hij of er eventuele bezwaren zijn die een eigendomsoverdracht in de weg staan. De notaris zorgt voor inschrijving in het kadaster. Pas als hij er zeker van is dat de eigendom conform de afspraken naar de koper is overgegaan, boekt hij de gelden uit naar de verkoper.

Als onafhankelijk deskundig notariskantoor behartigen wij al meer dan 15 jaar de belangen van vele cliënten. Roes en De Vries Notarissen biedt een duidelijke tariefstructuur, zonder verborgen kosten achteraf. U betaalt alleen voor de diensten die u werkelijk van ons afneemt. Vraag hier vrijblijvend een prijsopgave aan.

  • Een toegankelijke notaris
  • Een eerlijk advies
  • Deskundig en ervaring