Oprichting vennootschappen

U wilt een onderneming starten. Het bedrijf heeft een juridische vorm nodig, de zogenaamde rechtsvorm, zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.). Welke rechtsvorm geschikt is voor uw bedrijf, hangt af van uw situatie, bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is. Ook de kosten voor het oprichten van een B.V., stichting, vereniging of maatschap lopen uiteen. U kunt bij Roes en De Vries Notarissen terecht voor advies.

Besloten vennootschap
In Nederland mag alleen een notaris een B.V. oprichten. Er geldt namelijk een wettelijke verplichting om statuten op te stellen en deze in een notariële akte te verwerken. Een Besloten Vennootschap (B.V.) is een rechtspersoon. Meestal zijn er meerdere eigenaren, zij worden aandeelhouders genoemd. De aandeelhouders zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor het kapitaal dat zij inleggen, daarmee is er een beperkte aansprakelijkheid van schulden.

Voor ondermeer oprichting, aandelenoverdracht of statutenwijziging van een B.V. is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Per 1 oktober 2012 is het B.V.-recht bovendien ingrijpend gewijzigd. Roes en De Vries Notarissen in Leiden adviseert u graag over de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt en kan de statuten desgewenst daarop aanpassen.

Maatschap
Een maatschap vormt een samenwerkingscontract tussen verschillende beroepsbeoefenaars. De maatschapsvorm komt vaak voor in de agrarische sector en in de vrije beroepsgroepen zoals artsen, accountants en advocaten. De maten leggen alle onderlinge verplichtingen vast in een maatschapsovereenkomst zoals ondermeer de afspraak om met elkaar kantoorruimte en/of personeel te delen. De winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot de inbreng van alle maten, tenzij zij hierover andere afspraken met elkaar maken in de maatschapsovereenkomst.

Commanditaire vennootschap
De commanditaire vennootschap leent zich met name voor ondernemingen met financiers die risicodragend kapitaal ter beschikking van de vennootschap willen stellen. Deze rechtsvorm kent twee soorten vennoten: de beherende vennoten en de commanditaire vennoten. De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. De commanditaire vennoot is de financier van de vennootschap. Hij is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat hij heeft ingebracht.

Roes en De Vries Notarissen adviseert u als ondernemer over de juiste rechtsvorm die aansluit op uw plannen. Wilt u daar meer over weten? Maak dan hier vrijblijvend een afspraak.

Als onafhankelijk deskundig notariskantoor behartigen wij al meer dan 15 jaar de belangen van vele cliënten. Roes en De Vries Notarissen biedt een duidelijke tariefstructuur, zonder verborgen kosten achteraf. U betaalt alleen voor de diensten die u werkelijk van ons afneemt. Vraag hier vrijblijvend een prijsopgave aan.

  • Een toegankelijke notaris
  • Een eerlijk advies
  • Deskundig en ervaring