Vereniging

Een vereniging is een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. Zij mag alleen winst maken en fondsen vormen indien die ten goede komen aan dat gemeenschappelijke doel. Dat kan een sport zijn of bijvoorbeeld werken aan een liefdadigheidsproject. Voor de oprichting van een vereniging zijn minimaal twee personen nodig. Een vereniging moet zijn opgericht bij notariële akte om volledig rechtsbevoegd te zijn. In veel gevallen is dit een eis van subsidieverstrekkers. De notaris verzorgt voor verenigingen de oprichtingsakte. Ook voor de wijziging van de statuten en de inschrijving in het handelsregister kunt u bij ons terecht.

Coöperatie

Net als een vereniging heeft een coöperatie leden. Een coöperatie mag in tegenstelling tot de vereniging wél winst onder haar leden verdelen en de vereniging niet. Daarom is de coöperatie een geschikte ondernemingsvorm en de vereniging niet.

Stichting

Een stichting is een ideële instelling zonder leden en zonder winstoogmerk. Uitkeringen aan derden zijn alleen geoorloofd als zij een ideële of sociale strekking hebben. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of bij testament. In dit laatste geval ontstaat de stichting pas na het overlijden van degene die het testament heeft gemaakt.

U kunt Roes en De Vries Notariaat inschakelen voor de oprichting of statutenwijziging van een vereniging, coöperatie of stichting. In de oprichtingsakte nemen we de statuten op. De notaris regelt ook de inschrijving in het handelsregister.|

Vraag hier uw offerte aan of maak een afspraak met Roes en De Vries Notariaat voor informatie en persoonlijk advies.

  • Een toegankelijke notaris
  • Een eerlijk advies
  • Deskundig en ervaren