Splitsing in appartementsrechten van onroerende zaken

Door splitsing in appartementsrechten is het mogelijk om woningen die zich in het zelfde gebouw bevinden een afzonderlijke kadastrale aanduiding te geven. Door die afzonderlijke aanduiding is het mogelijk om een separate woning in een gebouw afzonderlijk over te dragen.

Het proces start met een splitsingstekening waarop de afzonderlijke woningen (appartementsrechten) in het gebouw zijn aangegeven en genummerd vanaf 1. Tevens blijkt uit de tekening welke gedeelten van het gebouw voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn.

Op basis van de tekening wordt de splitsingsakte gemaakt. Daarin zijn de afzonderlijke woningen beschreven en wordt vastgelegd welk aandeel ze uitmaken in het hele gebouw. Daarnaast wordt in de akte van splitsing vastgelegd de rechten en verplichtingen tussen de eigenaren van de afzonderlijke woningen in een zogenaamd reglement van splitsing.

Door de akte van splitsing ontstaat een vereniging van eigenaren. Van die vereniging zijn de eigenaren van de afzonderlijke woningen verplicht lid. Voor de vereniging van eigenaren wordt in de akte van splitsing een eerste bestuur benoemd. Het bestuur bepaald onder meer de hoogte van de servicekosten die de leden dienen te voldoen aan de vereniging.

Uit de bijdragen van de leden worden de lopende exploitatiekosten voldaan (bijv. verzekering en schoonmaak) en wordt gespaard voor toekomstig onderhoud. In sommige gevallen is het nodig dat er voor de splitsing een vergunning nodig is van de gemeente.

Als onafhankelijk deskundig notariskantoor behartigen wij al meer dan 15 jaar de belangen van vele klanten. Roes en De Vries Notariaat biedt een duidelijke tariefstructuur, zonder verborgen kosten achteraf. U betaalt alleen voor de diensten die u daadwerkelijk van ons afneemt.

Vraag hier uw offerte aan of maak een afspraak met Roes en De Vries Notariaat voor informatie en persoonlijk advies.

  • Een toegankelijke notaris
  • Een eerlijk advies
  • Deskundig en ervaren