Levering van aandelen

Gaat uw B.V. nieuwe aandelen uitgeven, dan is hiervoor een notariële akte vereist: de akte van uitgifte aandelen. Deze akte beschrijft het aantal en soort uit te geven aandelen en bevat de naam- en adresgegevens van de vennootschap en van de rechtspersonen en/of natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven.

Als de notaris al deze gegevens heeft gecontroleerd, wordt de akte van uitgifte ondertekend door u en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven.

Rechtszekerheid
Door de bemoeienis van de notaris bent u er zeker van dat aan de statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan. De notaris onderzoekt de afspraken tussen de partijen en of degene die de aandelen levert daartoe bevoegd is.

Roes en De Vries Notarissen begeleidt aandeelhouders bij het uitgeven van nieuwe aandelen en groeiconstructies. Wilt u meer weten? Maak dan hier vrijblijvend een afspraak.

  • Een toegankelijke notaris
  • Een eerlijk advies
  • Deskundig en ervaring