Levering van aandelen

Als u van pan bent om aandelen in een B.V. te kopen of te verkopen dan is voor de verplichte juridische levering van die aandelen een notariële akte vereist. Ook voor de uitgifte of intrekking van aandelen in de B.V. is een notariële akte verplicht.

De betreffende akte beschrijft het aantal en soort van de over te dragen of uit te geven aandelen en bevat de naam- en adresgegevens van de vennootschap en van de rechtspersonen en/of natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven of overgedragen.

Rechtszekerheid

Door de bemoeienis van de notaris bent u er zeker van dat aan de statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan. De notaris onderzoekt de afspraken tussen de partijen en of degene die de aandelen levert daartoe bevoegd is. Roes en De Vries Notariaat begeleidt aandeelhouders bij het uitgeven van nieuwe aandelen en eventuele herstructurering.

Wilt u meer weten? Vraag hier uw offerte aan of maak een afspraak met Roes en De Vries Notariaat voor informatie en persoonlijk advies.

  • Een toegankelijke notaris
  • Een eerlijk advies
  • Deskundig en ervaren