Wanneer u over voldoende middelen beschikt, en uw kinderen en/of kleinkinderen hiervan wilt laten mee profiteren, dan kunt u jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij aan hen schenken. Wanneer u dat bedrag niet overstijgt, wordt er geen schenkingsrecht over berekend, schenken is dus fiscaal aantrekkelijk. Op deze manier kunt u belastingvrij vermogen overhevelen naar uw kinderen en/of kleinkinderen, zodat er bij uw overlijden flink minder erfbelasting (voorheen: successierechten) hoeft te worden afgerekend.

In sommige gevallen kan het zijn dat u wel wilt schenken maar zelf niet bij het geld kan omdat het bijvoorbeeld in beleggingen of onroerend goed zit. Of misschien wilt u zelf nog de beschikking over het geld houden. In beide gevallen kunt u schenken ‘op papier’. U geeft de kinderen dan een vordering op u als ouder. Deze vordering is tijdens uw leven niet opeisbaar. Daar staat tegenover dat u ieder jaar 6% rente aan uw kind moet betalen over het geschonken bedrag. Voor u is het geschonken bedrag een aftrekpost in box 3. Uw kinderen betalen er jaarlijks 1,2% inkomstenbelasting over in box 3. Deze kunnen zij voldoen uit de rente die jaarlijks aan hen betaalt. Een schenking op papier moet door een notaris worden vastgelegd.

Een schenking op papier is in feite vermogensoverdracht zonder dat u het geld direct hoeft te missen. In de notariële akte kunt u aanvullende voorwaarden opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen dat de schenking alleen aan uw eigen kind wordt gedaan en er bij echtscheiding van het kind geen rechten zijn voor zijn of haar ex-partner. U kunt ook bepalen dat u de schenking kunt herroepen.

Geïnteresseerd in fiscaal voordeel? Wij raden u aan samen met ons te kijken of een update van uw testament hieraan kan bijdragen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook schenken aan goede doelen. Maak eens een afspraak met Roes en De Vries Notarissen, wij adviseren u graag over uw besparingsmogelijkheden.

Als onafhankelijk deskundig notariskantoor behartigen wij al meer dan 15 jaar de belangen van vele cliënten. Roes en De Vries Notarissen biedt een duidelijke tariefstructuur, zonder verborgen kosten achteraf. U betaalt alleen voor de diensten die u werkelijk van ons afneemt. Vraag hier vrijblijvend een prijsopgave aan

  • Een toegankelijke notaris
  • Een eerlijk advies
  • Deskundig en ervaring